Blogg

Varför finns vi?

by admin 07/12/2016 0 comments

network

Varför finns know a talent?

Att kunna navigera i en digitaliserad värld och förmågan att kunna attrahera och behålla talanger kommer att vara de enskilt största framgångsfaktorerna för företag de kommande 10 åren. Drivet av detta ser vi två fundamentala trender som vi tror kommer att påverka hur företag går tillväga för att hitta rätt kompetens.

1. “Delningsekonomi”

Det som gör delningsekonomin så spännande är att det möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av våra tillgångar. De kanske viktigaste tillgångarna som vi har idag är kunskap och nätverk. Det är fascinerande hur mycket man egentligen kan göra på egen hand med kunskap men hur ofantligt lite man får uträttat utan nätverk. Med know a talent gör vi det möjligt att utnyttja våra nätverk mer effektivt.

2. Kompetens finns tillgänglig, men kanske inte i närheten

Bra eller dåligt, tiden då normen var att stämpla in klockan 9 och ut klockan 17 är förbi. På samma sätt är tiden då man kunde definiera arbetsmarknaden i ett 10-tal yrkeskategorier förbi. Det går alldeles utmärkt för ett företag i Göteborg att anställa en utvecklare som bor i Sundsvall. Problemet är att det här företaget aldrig kommer att hitta sin stjärna i Sundsvall genom att ställa frågan på kontoret om det är “nån som känner nån…”. Inte heller kommer en annons i GP att fungera.

Vi har nu tagit ett första steg mot att utveckla tjänster för att möta dessa två trender. Det här ska bli fantastiskt kul!

Johan & Elisabeth

Läs mer