Anställningsintervju

Generellt är företag väldigt underinvesterade när det kommer till att utbilda sina rekryterande chefer i intervjuteknik. Det är mycket märkligt eftersom intervjun är helt central när det kommer till att hitta rätt kandidat.

Det finns en hel del vetenskap kring ämnet men faktum är att det är väldigt svårt att ta fram en mall som passar för alla typer av roller och företag. Vi har listat några generella aspekter som är bra att tänka på inför ett intervjutillfälle.

10 saker att tänka på vid anställningsintervjun.

1 – Beskriv kulturen. Att kandidaten passar in i företagets kultur är centralt och kan var svårt att utläsa ur en CV. Det är också viktigt att förklara för kandidaten hur bolagets kulturella värderingar syns i praktiken. Om det exempelvis är en ”resultatdriven kultur”, vad innebär det? Ge konkreta exempel

2 -Ta anteckningar. Det kan låta som en bagatell men när du träffar flera kandidater är det lätt att blanda ihop vem det var som sa vad. Bra anteckningar gör det också lättare när kandidaterna ska utvärderas mot varandra. Är ni flera olika personer som intervjuar blir det också lättare när ni ska jämföra era olika tankar

3 – Låt kandidaten ställa frågor. Att ge kandidaten utrymme att ställa frågor är ett bra sätt att få en uppfattning om kandidat. Frågor om företagets strategi eller nya produktlanseringar är ett tecken på att kandidaten är påläst och intresserad. Enbart frågor om lön, arbetstid och klädkod är ett tecken på något annat.

4 – Tänk på kroppsspråket. Kandidatens kroppsspråk ger bra information om hur väl de egenskaper som kandidaten säger sig ha stämmer överens med verkligheten. Säger kandidaten att hen är framåt och engagerad, stämmer det överens med hens kroppsspråk?

5 – Håll en struktur. En kandidat ska utvärderas i många dimensioner. Hur fungerar kandidaten in i teamet? Har kandidaten de kunskaper som krävs? Har kandidaten potential att växa i organisationen? Se till att hålla en struktur under intervjun så att du inte missar någon dimension

6 – Gräv djupare. För att förstå hur väl kandidaten har presterat i sina tidigare roller är det viktigt att gå in på detaljerna. Intervjuar du en controller så fråga i detalj vilket affärssystem de arbetat med, vad de tycker är bra/dåligt med just det systemet och om de tycker att kopplingarna till Excel fungerar bra

7 – Gör något oväntat. Frågor som ”Vilket djur skulle du vilja vara?!” kan tyckas meningslösa och det finns en del rättfärdigad kritik mot att ställa just den typen av icke jobbrelaterade frågor. Poängen är att se hur kandidaten reagerar när hen ställs inför en ny situation. Just frågan om vilket djur man skulle vilja vara kanske har gjort sitt men det finns en poäng i att fråga något oväntat

8 – Be kandidaten ge exempel. Be alltid kandidaten att exemplifiera sina påståenden. Säger kandidaten att hen är kreativ, be kandidaten ge exempel på när hen agerat kreativt

9 – Lön och förmåner. I många länder är inte ovanligt att företaget redan i annonsen anger vilket lönespann som finns för en roll. I Sverige är vi betydligt mer restriktiva att prata om kompensationsdelen och vill gärna skjuta på detta så långt in i processen som möjligt. Men, det är viktigt att redan i ett tidigt skede säkerställa att ni inte står allt för långt ifrån varandra för att inte slösa med varandras tid

10 – Tänk på att kandidaten intervjuar dig också. Det räcker inte att hitta rätt kandidat. Du ska också övertyga kandidaten om att byta jobb. Dessutom, även om kandidaten inte är rätt så är det viktigt att vara professionell genom hela processen. Kandidaten känner kanske någon som funderar på att söka sig till er. Google arbetar väldigt aktivt med att se till att även de kandidater som inte får ett erbjudande ändå ska var nöjd med processen. 80% av de som blir nekade anställning säger att de skulle rekommendera en vän att söka

Behöver du tips på konkreta frågor finns här 5 intressant frågor som ofta använts av framstående entreprenörer och företagsledare.

Elon Musk – Du står på jorden. Du går 1 KM åt söder, sedan 1 KM åt väster och slutligen 1 KM åt norr. Du är nu tillbaka på samma plats som du började. Vart är du någonstans?

Richard Branson – Vad fick du inte plats att nämna i din CV?

Peter Thiel – Berätta något som är sant som nästan ingen håller med dig om

Tony Hsieh – På en skala 1-10, hur konstig är du?

Ken Moelis – Vilken gata äger du helst i monopol och varför?