Fantastiskt att du ökar chanserna för någon!

Välj det alternativ som bäst beskriver din rekommendation eller använd fritext för att beskriva fritt.
Vi skickar denna information vidare till företaget som din vän har sökt jobb hos. Ditt namn kommer att förbli anonymt om du
inte anger annat i fritexten.